Optocht Paplippelland

Op carnavalszaterdag 18 februari gaat om 13.30 uur de optocht van Paplippelland weer van start. Deze prachtige optocht, met vertier voor jong en oud, is weer terug in de Keldonkse straten! Van leuke en spontane ideeën bij de loopgroepen tot aan prachtige praalwagens, zien we ieder jaar weer hoeveel tijd de deelnemers investeren om de optocht tot een succes te maken.

Komt u uit Keldonk of uit de aanliggende dorpen, dan kunt u zich inschrijven voor deze optocht. Direct na de optocht zullen rond 16.30 uur de prijzen worden uitgereikt in Gemeenschapshuis ’t Span, Kampweg 2 te Keldonk. De prijsuitreiking start met de buitendorpse wagens, daarna de Keldonkse wagens en dan de overige categorieën.

Deelnemers aan onze optocht dienen zich vooraf in te schrijven. De inschrijfavond is op donderdag 19 januari tussen 19.00 en 20.30 uur in Gemeenschapshuis ’t Span, Kampweg 2 te Keldonk.

Wat dient u mee te brengen:

  • Inschrijfformulier: digitaal ingevuld, in 2-voud uitgeprint en ondertekend.

  • Inschrijfgeld: €10

  • Chauffeursverklaring: digitaal ingevuld, uitgeprint en ondertekend

  • Kopie rijbewijs chauffeur

  • Bouwtekening / foto’s wagen

GEEN chauffeursverklaring betekent GEEN deelname! Dit wordt door de politie gecontroleerd.

Download hier de Inschrijfdocumenten optocht 2023 (inschrijfformulier, chauffeursverklaring, reglement van de optocht, reglement verkeersregels en verkeersregels (RVV

1990).

We geven maximaal 25 startnummers uit, waarvan 5 grote wagens. Deelnemers uit Keldonk hebben voorrang. Overige startnummers worden uitgegeven nadat alle aanmeldingen zijn bezichtigd. Wagens moeten carnavalesk iets toevoegen aan de optocht en worden gebouwd in de omliggende dorpen en door mensen uit de omliggende dorpen. Is dit volgens de beoordelaars niet het geval, dan krijgt u geen inschrijfnummer en geen toegang tot de optocht.

Er mogen maximaal 30 deelnemers per startnummer deelnemen. Bij grotere aantallen wordt u uitgesloten van deelname en wordt deze uitsluiting doorgegeven aan andere optocht commissies binnen de gemeente Meierijstad, waarmee u automatisch ook daar uitgesloten bent.

optochtpaplippelskeldonk@gmail.com